OSS - Ofte Stilte Spørsmål

Under finner du en oversikt over Ofte Stilte Spørsmål (OSS) og svar på disse. Finner du ikke svaret du leter etter i oversikten under kan du kontakte oss via kontaktskjemaet.

Hva er et ordtak?

Ordspråk eller ordtak er korte, velformulerte og poengterte setninger som på en konkret måte uttrykker livsvisdom, allmenngyldige sannheter, erfaringer, leveregler eller betraktninger av forskjellig slag. Ordspråk kan også inneholde forklaringer av naturfenomener, skikker og seder. Ordspråk har en fastordlyd som er kjent og blir sitert, for eksempel for å kommentere noe eller for å gi et råd.

Hva er et sitat?

Sitat er et litterært eller kunstnerisk fragment, større eller mindre, som gjengis fra en annen kilde. Sitatet er i de fleste tilfeller mer eller mindre uforandret, hvilket f.eks. skiller sitatet fra referatet. Sitater blir brukt i svært mange sammenhenger, både i muntlig og skriftlige framstillinger. Det er vanlig folkeskikk å merke sitater med anførselstegn slik at det ikke er tvil om at en har hentet sitatet fra andre. Også av hensyn til opphavsretten bør kilden nevnes. I foredrag og taler innledes sitatet vanligvis med en henvisning til hvor eller hvem man har lånt det fra. Etter som åndsverkloven inneholder egne sitatregler, er det i utgangspunktet fullt tillatt å sitere. Men åndsverkloven oppstiller samtidig klare grenser.