Den største av alle svakheter er frykten for å virke svak.

Sitat av Jacques-Beninge Bossuet

Ordtak om svakhet