En mann er aldri mindre ensom enn når han er alene.

Sitat av Siegfried Lowitz

Ordtak om alene

1 flere sitater av Siegfried Lowitz