Man velger ikke sitt ideal. det er idealet som velger deg.

Sitat av Wilhelm Ekelund

Ordtak om ideal