Flere menigheter i Oslo-området stiller kirken til disposisjon for at homofile, sammen med dommer og prest, kan inngå partnerskap og få Guds velsignelse.

Sitat av Norske Medier: vårt land

Ordtak om klokskap og dumheter